Rad u inozemstvu

Zapošljavanje u inozemstvu

Međunarodno posredovanje pri zapošljavanju

Zapošljavanje u inozemstvu regulirano je Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 80/08, 121/10, 25/12, 118/12, pročišćeni tekst 12/2013.), koji definira da su pravne i fizičke osobe obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu dužne vršiti u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja.

Djelatnost posredovanja mogu vršiti pravne osobe kao trgovačka društva, a fizičke osobe kao samostalnu djelatnost. Također, srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika u zemlji, a iznimno i za redovne učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.

U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu pravne i fizičke osobe dužne su izvijestiti osobe za koje posreduju o uvjetima života i rada, pravima i obvezama po osnovi rada i drugim bitnim elementima zakonitosti rada i radnim uvjetima.

Nadalje, pravne i fizičke osobe iz ovoga Zakona snose odgovornost prema osobama za koje su posredovale u inozemstvu za zakonitost njihovog zapošljavanja i rada sukladno zakonodavstvu zemlje u
koju posreduju, te snose troškove prijevremenog povratka osobe za koju su posredovali ukoliko je isti uzrokovan nezakonitim zapošljavanjem ili radom, a odgovaraju i za eventualnu štetu koju bi osoba mogla pretrpjeti zbog pogrešnih informacija o bitnim elementima uvjeta života i rada.
Pravne i fizičke osobe iz ovoga Zakona dužne su pružiti osobama za koje su posredovale u inozemstvu svu potrebnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, Hrvatski zavod za zapošljavanje postao je dio EURES mreže, mreže javnih službi za zapošljavanje Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske. Ovisno o prijelaznim odredbama u području slobode kretanja radnika i interesu poslodavaca u pojedinim državama, Hrvatski zavod za zapošljavanje može pružati uslugu posredovanja pri zapošljavanju na području cijele EU/EGP-a.

Više informacija o EURES-u, kao i informacije o uvjetima života i rada u državama članicama, dostupne su na EURES portalu (ovdje je moguće pregledati bazu slobodnih radnih mjesta, kao i druge web stranice za traženje posla diljem EU). Hrvatski zavod za zapošljavanje posreduje bez naknade pri zapošljavanju u inozemstvu.

O EURES-u

EURES je mreža javnih zavoda za zapošljavanje država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarskekoj, koju koordinira Europska komisija. EURES mreža je pokrenuta 1993. godine kao instrument poboljšanja mobilnosti, odnosno prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage na europskom tržištu rada.

Svrha je EURESA pružanje informacija, savjetovanja i usluga posredovanja (job-matching) poslodavcima i tražiteljima posla, ali i svim građanima koji smatraju da im može koristiti princip slobodnog kretanja ljudi.

Više od 900 EURES savjetnika, na dnevnoj bazi u kontaktu su s poslodavcima i tražiteljima zaposlenja širom Europe. EURES savjetnici su trenirani specijalisti koji pružaju tri osnovne EURES usluge: informacije, usmjeravanje i posredovanje između poslodavaca i tražitelja posla na europskom tržištu rada. Posjeduju specijalizirano znanje o praktičnim, pravnim i administrativnim pretpostavkama vezanima uz mobilnost na nacionalnoj i europskoj razini, te rade unutar javnog zavoda za zapošljavanje svake zemlje članice ili unutar drugih partnerskih organizacija u EURES mreži.

Ciljevi EURES-a su promovirati razvoj jedinstvenog europskog tržišta rada otvorenog svim radnicima zemalja članica EU-a, međudržavnu, međuregionalnu i međugraničnu razmjenu slobodnih radnih mjesta i prijava za zapošljavanjem, kao i transparentnost i razmjenu informacija o pojedinim nacionalnim/regionalnim tržištima rada, uvjetima života, obrazovanju, te metodologiji i indikatorima na statističkom stupnju.

Više informacija o mogućnostima života i rada na području Europskog gospodarskog prostora i Švicarske možete pronaći na EURES portalu, središnjem izvoru informacija o radnoj pokretljivosti.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Hrvatski zavod za zapošljavanje postao je dio Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (EURES), a time je hrvatskim građanima postala dostupna usluga posredovanja pri zapošljavanju u drugim članicama Europske unije. Informacije o EURES-u u Hrvatskoj potražite u kategoriji EURES kontakti u Hrvatskoj.

 

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.
Sadržaj portala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Varaždin i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer